Loading...

Diolch am eich diddordeb ym Mhrifysgol Glyndwr Wrecsam. Llenwch y ffurflen fer hon ar y dde i naill ai derbyn copi caled o'n prosbectws drwy'r post neu ei lawlwytho ar-lein.

* = Required Field
  • About you
  • Your interest
  • Cedwir data yn unol â darpariaethau Deddf Diogelu Data 2018 a Pholisi Preifatrwydd y Brifysgol. Mae Prifysgol Glyndwr Wrecsam yn defnyddio'r data personol rydych chi'n ei roi er mwyn ymateb i'ch ymholiad ac mae’n system rheoli perthynas cwsmeriaid i gefnogi'r gwasanaeth hwn, ni chaiff data ei drosglwyddo i drydydd parti heb eich caniatâd.